Bạn sẽ tìm tìm một công việc? Hay có lẽ rằng bạn đã sẵn sàng chuẩn bị cho bài toán nhận một các bước sắp tới?

Để bước đầu làm việc, mỗi người cần bắt buộc kiếm một công việc tốt.Bạn vẫn xem: Vacancies là gì

Việc tìm kiếm kiếm này giúp cho bạn thấy được công việc đó đích thực là giành cho bạn.

Bạn đang xem: Vacancy là gì

Bạn sẽ xem: Vacancy là gì


*

Đầu tiên, nhằm tôi chỉ ra cho bạn thấy rằng khi họ nói về vacancies, openings, offers, interviews và contracts trong lĩnh vực nhân sự, chúng ta đang đề cập đến các từ này vào bối cảnh công việc nên nó sẽ sở hữu một ý nghĩa sâu sắc khác, mang tính chuyên môn hơn.

1. Apply for a job (ứng tuyển vào một trong những công việc)

Cụm từ Apply for a job liên quan đến việc đưa hoặc gửi đơn đăng kí ứng tuyển cho vị trí công việc đã có sẵn. Ví dụ:

2. Fill a vacancy (vị trí trống)

Cụm từ bỏ  fill a vacancy chỉ hiểu đơn giản là mướn hoặc tuyển chọn dụng fan mới cho 1 vị trí các bước đang bị vứt trống. Ví dụ:

Our finance executive will be leaving next month, so we really need lớn fill that vacancy quickly. (Giám đốc tài thiết yếu của chúng tôi sẽ tránh đi trong thời điểm tháng tới, vì vậy shop chúng tôi thực sự cần phải tìm fan thay vào địa điểm trống đó một bí quyết nhanh chóng.)

3. Take up/accept an offer (chấp dìm lời đề nghị)

Khi một ứng cử viên (người vẫn ứng tuyển một công việc) đồng ý để Take up hoặc accept an offer, điều đó tức là họ chấp nhận những gì công ty bạn yêu cầu. Ví dụ: 

4. Turn down/decline an offer (từ chối lời đề nghị)

Nếu một ứng viên ko chấp nhận các bước mà công ty bạn yêu ước họ, họ hoàn toàn có thể từ chối tuyệt không ưng ý với lời đề xuất đó.

I’m disappointed that he has turned down our offer. He would have been such a good fit for our team. (Tôi thất vọng vì anh ấy đã không đồng ý lời đề nghị của chúng tôi. Anh ấy sẽ là một người phù hợp cho đội của chúng tôi.)

5. Mix up an interview ( sắp tới đặt một buổi phỏng vấn)

Sau khi rút ngắn (chọn) được một vài ba ứng cử viên tương thích từ nhóm những người dân nộp solo xin rộp vấn, phía Nhân sự vẫn set up an interview với mỗi cá nhân trong số họ. Việc sắp xếp một cuộc rộp vấn liên quan đến việc liên lạc với các ứng viên cùng thu xếp 1 thời gian ví dụ để chất vấn họ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Clearance Là Gì ? Kinh Nghiệm Vận Chuyển Hàng Hóa Chuyên Nghiệp

Ví dụ:

We’ve been trying to set up an interview with him since last week. (Chúng tôi đã cố gắng sắp đặt 1 trong các buổi hẹn phỏng vấn với anh ta từ bỏ tuần trước.)

(Còn nữa)