Đây là bài xích thứ 3 vào chuỗi series bài notes về FS. Nếu bạn bè nào chưa đọc 2 notes trước thì hãy tạm dừng & phát âm ngay để không vứt lỡ bất kỳ thông tin làm sao nhóe