Writing luôn luôn là phần thi yên cầu nhiều tài năng trong thi IELTS, và trong phần làm bài xích Writing các bạn thí sinh giỏi mắc phải một trong những lỗi sai. Vì thế, lúc này cô đã chỉ ra đều lỗi không đúng của các bạn trong phần writing đó đó là run-on sentence. Điều này tác động điểm của các bạn khá nhiều vì chưng nó liên quan đến lỗi ngữ pháp và cấu trúc câu của bài xích viết. Gồm những bạn còn trù trừ là bản thân đang mắc phải lỗi run-on sentence. Hôm ni cô cung cấp cho các bạn những 5 phương pháp sửa mang lại lỗi này, kèm đa số ví dụ rất là dễ hiểu cùng dễ áp dụng. Cô chúc các bạn học tốt nhé và thành công xuất sắc nhé !

*

Lỗi sai thường thấy nhất trong writing và cách sửa chữa

Run-on sentence (or comma splices/ fused sentence): câu bao gồm 2 mệnh đề chủ quyền trở lên nhưng lại không được link đúng cách.

Bạn đang xem: Run on sentence là gì

Đang xem: Run-on sentence là gì

Example:❌ Incorrect: This next page has several difficult information in it, you should start studying right away.❌ Incorrect: Mr. Tai has sent his five children to lớn colleges, however, he has sacrificed his health working day❌ Incorrect: This computer doesn’t make sense khổng lồ me, it came without a manual.

Tách ra thành 2 câu riêng biệt biệt:

Cách dễ dàng và đơn giản để sữa lỗi run-on sentence. Bóc 2 mệnh đặt ra thành hầu hết câu riêng biệt biệt.

❌ Incorrect: This next page has several difficult information in it, you should start studying right away.Correct: This next page has several difficult information in it. You should start studying right away.

❌ Incorrect: Jun leads a charmed life, she never seems to lớn have serious accidents.Correct: Jun leads a charmed life. She never seems to have serious accidents


Sử dụng Coordinating conjunction để liên kết câu: (FANBOYS)

Lưu ý: khi thêm coordinating conjunction vào giữa câu thì phải thêm vệt phẩy làm việc phía trước.

For, And, Nor, But, Or, Yet, So

❌ Incorrect: This next page several difficult information in it, you should start studying right away.Correct: This next page has several difficult information in it, so you should start studying right away.

❌ Incorrect: Members could leave the study at any time, they needed to indicate their preference.Correct: Members could leave the study at any time, and they needed khổng lồ indicate their preference.Correct: Members could leave the study at any time, but they needed to lớn indicate their preference.

❌ Incorrect: Any future is built on the past, the School of Economic Studies is threatened with closure.Correct: Any future is built on the past, yet the School of Economic Studies is threatened with closure.

Sử dụng Subordinate conjunction

Cách này được áp dụng khi nghĩa 2 mệnh đề hoàn toàn có thể liên sánh lại thành 1 câu. Được thực hiện nhiều trong writing để tăng điểm cohesion cùng sentence structure.

Nguyên nhân,kết quảGrantingConcessionsCâu điều kiệnChỉ chỗ chốnQuan hệthời gianSo sánhQuan hệđối lậpRelative -pronouns
asbecausein orderthatsincealthoughasas thougheventhoughjust asthougheven ififin caseprovidedthatunlesswherewhereverafterasas soon asas long asbeforeoncestillasas thoughthoughwhereaswhilealthoughthatwhichwhichever whowhoeverwhom whosewhoseverwhomever

Lưu ý cách sử dụng: (Dependent clause: mệnh đề ban đầu bằng Subordinate conjunction.)

Dependent Clause After Independent Clause (không có dấu phẩy)

❌ Incorrect: Min did poorly on her Math exam, her best friend Jan insisted on gossiping during their study session the day before.Correct: Min did poorly on her Math exam because her best friend Jan insisted on gossiping during their study session the day before.


❌ Incorrect: Bella shook her head and sighed, she puzzled over the algebra problem.Correct: Bella shook her head và sighed as she puzzled over the algebra problem.

❌ Incorrect: The ngân hàng robber dodged the bullet, Joe was shot sixteen times in the tibia.Correct: The bank robber dodged the bullet while Joe was shot sixteen times in the tibia.

❌ Incorrect: John spent his class time reading history books, his average was a 65 one week before final exams.Correct: John spent his class time reading history books even though his average was a 65 one week before final exams.

Dependent Clause Before Independent Clause (có vết phẩy)

❌ Incorrect: The doorbell rang, Ny slammed shut her notebook and rose lớn pay for her meal.Correct: After the doorbell rang, Ny slammed shut her notebook & rose to lớn pay for her meal.

❌ Incorrect: Sam blew out the birthday candles atop the cake, she burned the tip of her nose on a stubborn flame.Correct: As Sam blew out the birthday candles atop the cake, he burned the tip of her nose on a stubborn flame.

❌ Incorrect: He turned down the employment, the company did pay his travel costs.Correct: Although he turned down the employment, the company did pay his travel costs.

Dependent Clause Within Independent Clause (dấu phẩy trước cùng sau dependent clause)

❌ Incorrect: Peter was wearing a xanh shirt, he wished that he had instead chosen chili sauce for his hotdog.Correct: Peter, who was wearing a xanh shirt, wished that he had instead chosen chili sauce for his hotdog.


❌ Incorrect: I met the tác giả at the book signing, he was very cordial.Correct: The author, whom I met at the book signing, was very cordial.

Sử dụng dấu “;”

❌ Incorrect: I am in love with write papers, I would write one every day if I had the timeCorrect: I am in love with write papers; I would write one every day if I had the time.

❌ Incorrect: Increased air pollution in the environment threatens the health of millions, this is an indisputable factCorrect: Increased air pollution in the environment threatens the health of millions; this is an indisputable fact.

Sử dụng vết “;” cùng conjunctive adverb

❌ Incorrect: The dark skies & distant thunder dissuaded Clarice from her evening run, she had thirty calculus problems lớn solve for her morning class.Correct: The dark skies & distant thunder dissuaded Clarice from her evining run; moreover, she had thirty calculus problems khổng lồ solve for her morning class.

❌ Incorrect: Leo’s apartment complex does not allow cats over thirty pounds, he would have bought the gangly Dane puppy playing in the pet store window.Correct: Leo’s apartment complex does not allow cats over thirty pounds; otherwise, he would have bought the gangly Dane puppy playing in the pet store window.

❌ Incorrect: The metropolis was unprepared for the big snowstorm, all major highways were closed.

Xem thêm: Cocktail Là Gì? 3 Cách Chế Biến Cocktail Với Nguyên Liệu Đơn Giản

Correct: The metropolis was unprepared for the big snowstorm; consequently, all major highways were closed.