Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Magic là gì

*
*
*

magic
*

magic /"mædʤik/ danh từ số nhiều ma thuật, yêu thương thuật ma lực phép kỳ diệu, phép thần thông tính từ+ (magical) /"mædʤikəl/ (thuộc) ma thuật, (thuộc) yêu thuật bao gồm ma lực có phép kỳ diệu, bao gồm phép thần thông, có phép thần diệu
ảo thuậtLĩnh vực: điện lạnhthần kỳmagic number: số thần kỳmagic (al) eyemắt thầnmagic (al) squarema phươngmagic Tbộ dẫn sóng Tmagic eyeđèn chỉ báomagic eyeđèn chỉ thịmagic eyeđèn mắt thầnmagic eyemắt thầnmagic eyemắt xanhmagic lanternảo đăngmagic lanternđèn chiếumagic numbersố kì ảomagic squarema phươngmagic square (matrix)ma phươngmagic square (matrix)ma trậnmagic teekhớp nối chữ T lai o ma lực o phép kỳ diệu, phép thần thông § black magic : một loại sản phẩm gốc atphan để chế bùn khoan

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): magic, magician, magic, magical, magically

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): magic, magician, magic, magical, magically


*

*

*

magic

Từ điển Collocation

magic noun

1 secret power

ADJ. black

VERB + MAGIC do, practise He earns extra money doing magic at children"s parties. People found guilty of practising black magic were hanged. | believe in I don"t believe in magic. | work

MAGIC + VERB work The magic slowly begins khổng lồ work, & the princess starts lớn come lớn life again.

PREP. by ~ The rabbit disappeared by magic.

PHRASES as if by magic The money had reappeared as if by magic.

2 special unique

ADJ. absolute, pure, sheer The show is three hours of pure magic.

QUANT. touch The fireworks brought a cảm ứng of magic khổng lồ the occasion.

VERB + MAGIC work A hot bath & a good night"s sleep worked their usual magic.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Xe Suv Là Gì - Có Nên Mua Dòng Xe Suv

File Extension Dictionary

Magic Mail Monitor Mailbox

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: sorcery voodoo witchcraft wizardry