*
*

*
*

Nhiều bạn luôn “toát những giọt mồ hôi hột” mỗi một khi “chinh chiến” task 1 bởi chưa luyện tập nhiều cách miêu tả khác nhau khi biểu đạt tình trạng “tăng”, “giảm” trên biểu đồ, dẫn đến phương pháp viết lủng củng cùng lặp từ. Trong bài viết này, heavencrossrecords.net sẽ share với bạn một vài cách biểu đạt khác nhau để dễ dàng vượt “cửa ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng hễ từ

Động từ không tồn tại trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,…Bản thân những động tự này chỉ đơn thuần diễn tả nghĩa “giảm”, chúng đề nghị đi cùng các trạng từ để nhấn mạnh vấn đề trạng thái. Các trạng từ bỏ mà chúng ta nên áp dụng đó là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,… Động từ gồm trạng thái: các động từ bỏ này cũng với nghĩa “giảm” nhưng bản thân nó đã bao quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn, chúng ta không cần thực hiện kèm với các trang từ chỉ trang thái nữa. Chúng gồm những: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài dùng các động từ nhằm miêu tả, bạn có thể sử dụng các danh từ kèm theo với một số tính từ để diễn tả một cách đa dạng hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số cách diễn tả khác

– The price sank to lớn new low point

– The price went into không tính tiền fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went back to lớn the 2010 level

– The price fell to its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương từ bỏ như vậy, khi mô tả sự tăng thêm của bảng biểu đồ, bạn có thể sử dụng:

a. Sử dụng động từ

Verb không có trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased. Bản thân các động tự này chỉ 1-1 thuần biểu đạt nghĩa “tăng”, nên đi cùng các trạng trường đoản cú để nhấn mạnh trạng thái. Các trạng trường đoản cú nên thực hiện đó là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb gồm trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Những động tự này cũng sở hữu nghĩa “tăng” nhưng bản thân nó đã khái quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh từ đi kèm theo với một vài tính trường đoản cú để miêu tả một cách đa dạng chủng loại hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c.


Bạn đang xem: Decreased by là gì


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Immediate Là Gì ? Immediate Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Một vài cách diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed to a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu cải thiện tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (gấp 4 lần)/ quintupled (gấp 5 lần)

– The price climbed/ soared khổng lồ a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period