Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Coherent là gì

*
*
*

coherence
*

coherence /kou”hiərəns/ (coherency) /kou”hiərənsi/ danh từ sự gắn thêm với nhau, sự bám với nhau; sự sánh lại với nhau, sự cầm cố kết (văn học) tính mạch lạc, tính chặt chẽđộ dài phù hợpđộ nhớtkết hợpcoherence length: độ lâu năm kết hợpcoherence time: thời hạn kết hợpcomplex degree of coherence: độ kết hợp phứcdegree of coherence: độ kết hợpoptical coherence: độ phối kết hợp quangpartial coherence: phối kết hợp một phầnwave coherence: tính phối hợp của sónglực dính dínhlực dínhmetric coherence: lực dính mêtriclực dính bámphù hợpcoherence area: vùng phù hợpcoherence bandwidth: dải thông phù hợpcoherence length: độ dài phù hợpdegree of coherence: độ phù hợppartial coherence: sự phù hợp một phầnpartial coherence: phù hợp một phầnspace coherence: tính tương xứng không gianwave coherence: tính tương xứng của sóngsự ăn khớpsự đính thêm kếtsự kết dínhsự kết hợpsự liên kếtsự nhất quánsự phù hợppartial coherence: sự cân xứng một phầntính dínhtính phù hợpspace coherence: tính phù hợp không gianwave coherence: tính phù hợp của sóngLĩnh vực: điện lạnhtính kết hợpwave coherence: tính phối hợp của sóngcache coherencetương quan tiền cachecoherence frequencytính đồng điệu tần sốcoherence of phasetính đồng nhất phasự gắn bó nhautính tương can o sự kết hợp, sự liên kết Khả năng liên hệ giữa các sóng địa chấn ghi được từ những sản phẩm dò không giống nhau. O sự phù hợp

*
*

*

coherence

Từ điển Collocation

coherence noun

ADJ. internal Your essay lacks internal coherence. | ideological, intellectual, logical, theoretical theories which lack ideological coherence

VERB + COHERENCE have, possess | achieve, create, give sth, maintain They have struggled lớn create coherence within the group. | lack

PREP. ~ between a lack of coherence between the policy and the speech | ~ in/within There”s a strong sense of coherence in the school curriculum.

PHRASES a degree/sense of coherence

Từ điển WordNet

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In raster-scan technology, the assignment of the value of one px to the pixel next to it.


Bạn đang xem: Coherent là gì


Xem thêm: Tốc Độ Tiếng Anh Là Gì ? Tốc Độ Của Nó Tiếng Anh Là Gì

2. In optics, the property of some electromagnetic waves of being in phase with one another, as in light from a laser.