Sẵn sàng du học – “Choose” là động từ bất luật lệ với dạng quá khứ đối kháng là “Chose” và quá khứ kết thúc là “Chosen”.

*

1. Choose (động từ) có nghĩa là lựa chọn hay quyết định điều gì đấy giữa 2 hay các khả năng.

Ví dụ:

“We will choose the direction of this country” (Chúng tôi sẽ tính phía hướng đi cho tổ quốc này)

2 .Chose (động từ): thì vượt khứ solo của Choose

Ví dụ:

“Last week I chose all my classes for next semester” (Cuối tuần trước tôi đang chọn tất cả lớp học cho kỳ tiếp theo)

3. Chosen (động từ): thì quá khứ dứt của Choose

Ví dụ:

“It was a straightforward, simple life she had chosen. She had tried never lớn ask for too much, and to be of use.” (Đó là cuộc sống ngay thẳng, đơn giản dễ dàng mà cô ấy đang chọn. Cô ấy đã nỗ lực không đòi hỏi quá những và tất cả ích)

Cá Domino (SSDH) – Theo vnexpress.net
Bạn đang xem: Chose là gì

VIDEO LIÊN QUAN


*

Tại sao đi du học tập Úc bắt buộc mua bảo đảm OSHC


*

Du học hè 2018 – nâng cao tiếng Anh, sống như người bản địa


*

Ước mơ lan sáng cùng “SING – Đấu ngôi trường âm nhạc”


*

Sẵn sàng du học tập TV chủ đề 2: Khóa Foundation – bạn phải ghi nhớ?


*

Sẵn sàng du học TV- chủ đề 1: phần đa điều cần biết về biến đổi visa Úc 2017


*

Thời điểm nào tương thích đi du học?


*

Sẵn sàng du học tập TV – chủ đề 3: thời gian nào tương thích đi du học?


*

Sẵn sàng du học TV – chủ đề 4: Chuyện làm cho thêm


*

Hành trình Mr or Ms Sing


*

Ra mắt kênh thông tin hình hình ảnh Sẵn Sàng Du học tập TV- truyền cảm xúc đi du học tập cho các bạn trẻ


Share.TwitterFacebookGoogle+PinterestLinkedInTumblrEmail

Leave A Reply Cancel Reply

giữ tên của tôi, email, và website trong trình chu đáo này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


HƯỚNG DẪN DU HỌC SINH ÚC KÍCH HOẠT BẢO HIỂM OSHC


CLIP ĐƯỢC quan liêu TÂM NHIỀU NHẤT

HỌC BỔNG

ENGLISH HELP


STUDY TOUR


*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*Xem thêm: Dr Nghĩa Là Gì ? Dr Là Viết Tắt Của Từ Gì

HỌC BỔNG